Om ert företag, myndighet eller organisation i samband med kontakter med Ryssland/CIS eller i samband med etablering i Ryssland/CIS (samarbetsprojekt, förhandlingar, presentationer, mässdeltagande, avtalsskrivning, produktlanseringar m m) behöver ta fram olika trycksaker på ryska (eller något av de andra språken vi arbetar med) står vi gärna till tjänst. Det kan gälla t ex informationsmaterial, promotionmaterial, presentationsmaterial, annonser, visitkort, korrespondens, affärskorrespondens, teknisk dokumentation.

Vi erbjuder även rådgivning vid framtagning av texter avsedda för framförallt en ryskspråkig miljö.