Språkriktningar

Auktoriserad översättning till och från ryska.
Auktoriserad översättning från ukrainska och vitryska till svenska.

Översättning från bulgariska, kazakiska, uzbekiska, kirgisiska, turkmeniska samt engelska.
Översättning till ryska från svenska och engelska.

Översättningar för privatpersoner:
grundskolebetyg och gymnasiebetyg (”attestat”), examensbevis (”diplom”), handlingar i samband med adoption, födelsebevis, intyg om äktenskapsskillnad, arbetsböcker, körkort, pass, handlingar i samband med kontakter med domstol etc.

Översättning för företag (ekonomi och juridik): avtal/kontrakt, bolagsordningar, företagspresentationer, affärskorrespondens, promotionmaterial, annonser, teknisk dokumentation, årsredovisningar, tullhandlingar, affärskorrespondens, visitkort etc.

Översättning för myndigheter, förvaltning och föreningar. Vi står naturligtvis även till tjänst med översättning inom en mängd olika delområden inom samhälle och förvaltning.

Vi erbjuder även tjänster inom grafisk design och layout av trycksaker på bl a ryska.