Språkgranskning och korrekturläsning.
Vi riktar in oss bland annat på ordval, grammatik, stilistik samt fackterminologi. Givetvis kontrollerar vi att alla termer är konsekvent översatta.

Kulturell anpassning av text och copytexter på ryska
Har du skrivit en text räcker det inte med att den är korrekt rent språkligt. Den måste även ta hänsyn till läsarens referenser och associationer – till de kulturella koderna. Först då når budskapet fram.

Om det inte skulle räcka med en kulturell anpassning av en text ordnat vi gärna med att ta fram en copytext på ryska som är lätt för den rysktalande målgruppen att ta till sig.