Såväl företag som privatpersoner kan med förtroende vända sig till Rysk-Svensk Kommunikation AB för bl a auktoriserad översättning från ryska, ukrainska, vitryska, auktoriserad tolkning samt grafiska tjänster.

Handlingar för privatpersoner (t ex grundskolebetyg och gymnasiebetyg (”attestat”), examensbevis (”diplom”)) översätts och bestyrks av auktoriserad translator till humana priser och med snabb leverans.

Våra företagskunder erbjuder vi auktoriserad översättning, auktoriserad tolkning samt grafiska tjänster i samband med etablering i Ryssland/CIS, besök från/kontakter med Ryssland/CIS, samarbetsprojekt, mässdeltagande, avtalsskrivning, förhandlingar, affärskorrespondens, produktlanseringar, presentationer, promotionmaterial, annonser, teknisk dokumentation, visitkort m m. Vi erbjuder även rådgivning vid framtagning av texter avsedda för en ryskspråkig miljö.