Auktoriserad tolkning ryska-svenska samt tolkning ryska-svenska-engelska (affärstolkning och konferenstolkning huvudsakligen) inom huvudområdena juridik, ekonomi, samhälle, teknik, kultur samt reklam bl a i samband med förhandlingar, företagspresentationer, skiljeförfaranden, konferenser och kulturevenemang.